Εξετάσεις ΓΟΧ Φαρμακευτικού

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΓΟΧ θα πραγματοποιηθούν στις 27/01/2022 στις 14:45 στο αμφιθέατρο Ν. Αλεξάνδρου.